Skip to main content

II edycja Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”

Szanowni Państwo,

II edycja Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” zakończyła się sukcesem. Tegoroczna edycja zgromadził blisko 800 osób, a więc niemal dwa razy więcej niż pierwsza edycja Kongresu.

Druga edycja spotkania przypadła na trudne czasy trwającego konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski, który na wiele sposobów negatywnie oddziałuje na krajowy sektor rolny. Z tego powodu jednymi z głównych tematów poruszonych podczas kongresu było bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych.
Ze względu na skomplikowaną, kryzysową sytuację na rynku energii dużo uwagi poświęcono także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich. Uczestnicy debatowali również m. in. o polityce zdrowotnej, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich. 

Tegoroczny kongres miał również wymiar międzynarodowy. Jego elementem był Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym uczestniczyli zagraniczni goście. Zjazd był okazją do dyskusji międzypokoleniowej i umożliwił przedstawienie potrzeb nowego pokolenia rolników gospodarujących na wsi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

W ciągu dwóch dni debat poruszono szereg zagadnień, stanowiących kluczowe wyzwania dla sektora rolnego zarówno w perspektywie krótko-, średnio- jak i długoterminowej. Do najważniejszych należały tematy odnawialnych źródeł energii w kontekście zwiększania samowystarczalności energetycznej obszarów wiejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biogazowni rolniczych, rolnictwo precyzyjne i zrównoważone oraz właściwa gospodarka glebą i wodą dla utrzymania poziomu produkcji żywności w dobie zmian klimatycznych, a także bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej, polityka zdrowotna oraz nowe kierunki edukacji, niezbędne na obszarach wiejskich w XXI wieku.

Wyciągnięte wnioski wypracowane podczas Kongresu pokazują, że polskie rolnictwo funkcjonuje obecnie w dobie permanentnych wyzwań. Wymagają one wiele energii i zaangażowania, licznych spotkań i rozmów, ale także wzajemnego zrozumienia, aby ostatecznie wypracować konstruktywne, korzystne rozwiązania. Wymagają również wsparcia nie tylko ze strony rządowej, parlamentarnej, ale także grup branżowych i samorządu rolniczego. Wszystkie te działania wymagają przemyślanej polityki Państwa, ale także współpracy na szczeblu europejskim. Dlatego już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Kongresu. Tylko dzięki wspólnym działaniom, dyskusjom w szerokim gronie ekspertów oraz racjonalnym rozwiązaniom, możliwy będzie rozwój polskiej wsi i obszarów wiejskich.  

Łącznie w ramach drugiej edycji Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat, których owocem jest pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej, który opublikowany zostanie wkrótce wraz z pełnym raportem podsumowującym wydarzenie.

Składam serdeczne podziękowania prelegentom i moderatorom, którzy podczas sesji panelowych dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Państwa obecność i zaangażowanie były niezwykle ważne, ponieważ współtworzą jakość Kongresu Polska Wieś XXI.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych partnerów, bez których Kongres nie mógłby się odbyć.
Cieszymy się, że forum debat, które tworzymy, wspierają najwyższe instytucje państwowe i kluczowi gracze polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

                                                                                                                🇵🇱  🍀  🇵🇱

MAREK SAWICKI

Członek Rady Naczelnej PSL