Skip to main content
O MNIE

MOJE KORZENIE

Urodziłem się 8 kwietnia 1958 r. w Sawicach Dwór. Tam się wychowałem w domu rodzinnym, zbudowanym w latach 30 ubiegłego stulecia przez dziadka ze strony Ojca -Wacława.

Dziadek Wacław, żołnierz Armii Krajowej, został w listopadzie 1944 wywieziony na Ural, a w 1945 rozstrzelany. Babcia zmarła na tyfus zarażona przez Rosjan, których ukrywała. Ojciec został sam z trójką młodszego rodzeństwa na rodzinnym gospodarstwie.
Moi rodzicie ciężko pracowali, prowadząc gospodarstwo i wychowując mnie i moje cztery siostry.
Ukształtował mnie dom i rodzina, przykład dziadków i rodziców, tradycje patriotyczne, bycie ministrantem i aktywnie uczestnictwo w życiu naszej parafii w Sawicach. Te wartości zawsze były i są dla mnie bardzo ważne.

EDUKACJA

Jestem absolwentem Technikum Rolniczego w Sokołowie Podlaskim oraz Wydziału Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Ukończyłem również, studia podyplomowe z zakresu wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

WCZESNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Moją pierwsza pracą zawodową była asystentura w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Po 3 latach wróciłem do Sawic i podjąłem pracę w Cukrowni Sokołów, skąd przeniosłem się do Zespołu Szkół Rolniczych aby uczyć młodzież. W 1990 roku zostałem Wójtem Gminy Repki.

POLITYKA

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

To, że moją działalność polityczną zwiążę z Polskim Stronnictwem Ludowym było zupełnie naturalne. Wywodzę się ze wsi i problemy terenów wiejskich były mi znane. Wiedziałem, że tylko PSL skutecznie walczy o sprawy polskiego rolnictwa. W 1990 roku wstąpiłem do PSL i tak rozpoczęła się moja droga, którą podążam do dzisiaj.

W 1997 r. zostałem wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, następnie Sekretarzem Rady Naczelnej. Od 2016 r. sprawuję funkcję Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej.

PARLAMENT

W 1993 roku pierwszy raz zostałem Posłem na Sejm RP. Od tamtego czasu, mieszkańcy okręgu wyborczego nr 18, czyli powiatów: garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego, podczas wyborów parlamentarnych oddają swoje głosy na mnie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i olbrzymie zobowiązanie. Przez 26 lat staram się jak najlepiej pełnić swoje poselskie obowiązki i skutecznie walczyć o sprawy Naszego regionu.

RZĄD

W 1996 zostałem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności i pełniłem funkcję Pełnomocnika rządu ds. telefonizacji wsi.

W 2007 zostałem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawowałem tę funkcję, z krótką przerwą, do 2015 r. Był to intensywny czas pracy dla polskiej wsi i rolników, wspierania przemysłu rolno-spożywczego i walki o dobre warunki konkurencji dla naszej żywności na rynkach światowych. Wiele udało się osiągnąć.

Od lat 80-tych angażuję się w działalność społeczną. Od 34 lat jestem członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1994 r. zakładałem Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, który prężnie funkcjonuje do dzisiaj. Intensywnie wspierałem też młodych ludowców, podczas tworzenia organizacji Forum Młodych Ludowców.