Skip to main content

RODZINA

 • emerytura bez podatku
 • godzina dla rodziny – 7 godzinny dzień pracy dla rodziców wychowujących dzieci do 10 roku życia
 • utrzymanie programów społecznych obecnie obowiązujących
 • pakiet darmowych szczepień

GOSPODARKA

 • dobrowolny ZUS – każdy przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, czy chce opłacać składki ZUS, czy z tego rezygnuje
 • możliwość stosowania w rozliczeniu podatkowym podatku przychodowego przez mikroprzedsiębiorstwa, zamiast dochodowego CIT (tj. przedsiębiorstwa,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  pracowników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  euro)
 • obniżenie podatku PIT
 • urlop wypoczynkowy dla osób samozatrudnionych i osób ubezpieczonych w KRUS

KLIMAT I ŚRODOWISKO

 • tani prąd – wprowadzenie skutecznych zachęt prawnych i finansowych do budowy biogazowni oraz pakietu kompleksowych inwestycji w nowoczesne i efektywne sieci przesyłowe
 • czyste powietrze i dobra woda – wsparcie finansowe dla rolników i przedsiębiorców na rzecz inwestycji budowy zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych a ponadto wspieranie stosowania odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiększających zatrzymywanie wody w glebie
 • udrożnienie  i odbudowa melioracji szczegółowych
 • umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 2 ha na podstawie zgłoszenia do Starosty  i jednoczesne objęcie inwestycji podatkiem rolnym a nie podatkiem od nieruchomości

ROLNICTWO

 • zdrowa, tradycyjna żywność – skuteczna ochrona polskiego rynku przed napływem do Polski żywności niespełniającej krajowych i unijnych norm m.in. z Ukrainy i państw Ameryki Południowej (bez antybiotyków i GMO)
 • wyższe dopłaty dla aktywnych rolników – wprowadzenie definicji aktywnego rolnika, dzięki temu rolnik będzie mógł dostać większe wsparcia na szeroko rozumianą modernizację gospodarstw rolnych, które pozwolą aktywnym rolnikom na inwestycje w nowe technologie, maszyny, urządzenia, systemy rolnictwa precyzyjnego
 • wprowadzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych
 • wprowadzenie wsparcia finansowego na inwestycje bioasekuracyjne dla gospodarstw rolnych. Jednocześnie wprowadzenie adekwatnych rekompensat za wygaszenie chowu i/lub hodowli trzody chlewnej oraz wsparcie zmiany  profilu produkcji
 • wprowadzenie wsparcia na rzecz przekazywania gospodarstw rolnych na młodych rolników, na wzór rent strukturalnych