PROGRAM

RODZINA

 • emerytura bez podatku
 • godzina dla rodziny – 7 godzinny dzień pracy dla rodziców wychowujących dzieci do 10 roku życia
 • utrzymanie programów społecznych obecnie obowiązujących
 • pakiet darmowych szczepień

GOSPODARKA

 • możliwość stosowania w rozliczeniu podatkowym podatku przychodowego przez mikroprzedsiębiorstwa, zamiast dochodowego CIT (tj. przedsiębiorstwa,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  pracowników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  euro)
 • obniżenie podatku PIT
 • urlop wypoczynkowy dla osób samozatrudnionych i osób ubezpieczonych w KRUS

KLIMAT I ŚRODOWISKO

 • udrożnienie  i odbudowa melioracji szczegółowych
 • umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 2 ha na podstawie zgłoszenia do Starosty  i jednoczesne objęcie inwestycji podatkiem rolnym a nie podatkiem od nieruchomości
 • wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii OZE, w tym ułatwienie budowy mikrobiogazowni, instalacji fotowoltaicznych

ROLNICTWO

 • wprowadzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych
 • wprowadzenie wsparcia finansowego na inwestycje bioasekuracyjne dla gospodarstw rolnych. Jednocześnie wprowadzenie adekwatnych rekompensat za wygaszenie chowu i/lub hodowli trzody chlewnej oraz wsparcie zmiany  profilu produkcji
 • wprowadzenie wsparcia na rzecz przekazywania gospodarstw rolnych na młodych rolników, na wzór rent strukturalnych