Skip to main content

11 listopada – dzień, w którym dziękujemy pokoleniom, które do tego doprowadziły.

…11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Jeszcze tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania wojenne. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość…

Jest to szczególny dzień w roku, w którym dziękujemy pokoleniom, które do doprowadziły do niepodległości naszego państwa. Tej niepodległości nikt nam nie dał raz na zawsze – o wolność i niepodległość zawsze trzeba dbać. Wolna i niepodległa Polska to państwo przyjazne, w którym szanuje się każdego obywatela. Nie wystarczy tylko mówić, trzeba dążyć do silnej wspólnoty narodowej, bo ona jest gwarantem niepodległości państwa.

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska!” tak mawiał Wincenty Witos. Dzisiejsze Święto Niepodległości to hołd dla tych, co walczyli za nasz kraj. Cześć i chwała Bohaterom!