Skip to main content

Szczególna rocznica – 230 lat Konstytucji 3 Maja.

W tym roku przypada szczególna rocznica -mija właśnie 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dodatkowo rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja.

Tak było… 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja. Zawierała ona gwarancje swobód dla każdego obywatela, podkreślała tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Uchwalono ją jako pierwsza w Europie i drugą na świecie. 

Przez kolejne lata, min. w czasie zaborów obchodzenie tego Święta było zabronione i karane przez ówczesne władze rosyjskie, groziło to nawet zsyłką. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana ponownie za święto narodowe.

Po II wojnie światowej ówczesne komunistyczne władze zabroniły publicznego świętowania tego dnia, a ostatecznie Święto zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero nadchodząca odwilż i początek lat osiemdziesiątych pozwolił na to by ponownie można było obchodzić święto Konstytucji 3 Maja. Oficjalnie Święto Konstytucji Trzeciego Maja zostało przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

 

  • Autorstwa Jan Matejko – National Museum of Poland Catalogue (for better resolution: calendar with pictures of Matejko), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67699
  • Autorstwa Jan Piotr Norblin – www.bn.org.pl, Domena publiczna, ttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10504697
  • Autorstwa Kazimierz Wojniakowski – http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5327, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43370833