Skip to main content

81 rocznica II Wojny Światowej

81 lat temu, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku hitlerowskie wojska rozpoczęły realizację militarnego planu Fall Weiss napaści na Polskę. Ok. godziny 4.4o padły pierwsze strzały w kierunku granicznych polskich strażnic. Pięć minut później z wód Zatoki Gdańskiej pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte. Tak rozpoczęła się II wojna światowa.
Działania wojenne szybko przeniosły się w głąb kraju, już w pierwszym tygodniu działań, samoloty Luftwaffe dotarły także nad Sokołów Podlaski, gdzie dokonały bombardowania. Najbardziej zniszczono centrum miasta, poważne były także straty w ludności. W dniu 11 września 1939 roku niemiecka dywizja pancerna Kempf wkroczyła do Sokołowa. Niebawem, bo już 17 września nastąpiła agresja na Polskę Związku Radzieckiego, w wyniku, której armia polska znalazła się w potrzasku pomiędzy dwoma nieprzyjacielskimi armiami. Na teren miasta i powiatu sokołowskiego wojska radzieckie wkroczyły 27 września 1939r. zajmując Sokołów, Sterdyń, Kosów Lacki, kierując się dalej w stronę Węgrowa. Zajęcie tych terenów przez Armię Czerwoną wynikało z podpisanego wcześniej Paktu rozbiorowego Ribbentrop – Mołotow, wyznaczającego granicę pomiędzy dwoma agresorami. Po kilku dniach, w wyniku ustaleń pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami, wojska radzieckie wycofały się z Sokołowa Podlaskiego na linię Bugu, a do miasta wrócił niemiecki nadzór co tym samym spowodowało, że Sokołów wraz z przyległymi terenami wszedł w skład dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa.
Działania wojenne na naszym terenie zostawiły znaczne piętno w postaci start ludzkich jak i ogromnych zniszczeń w zabudowie i gospodarce. Podczas okupacji na terenach powiatu sokołowskiego działała Armia Krajowa. Jednym z dowódców, który wsławił się w działaniach był „Wichura” – Henryk Oleksiak, którego pomnik znajduje się w miejscowości Paulinów przy drodze w kierunku Sterdyni.
II wojna światowa była tragicznym wydarzeniem w dziejach całego świata. Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Dlatego zawsze pamiętajmy o tamtych tragicznych wydarzeniach. Dzisiaj – z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, mamy szczególną okazję do przypomnienia i uświadomienia sobie cierpień i strat, jakie poniosła cała ludzkość, a szczególnie niektóre narody w tym Polacy. Oddajmy zatem hołd dla wszystkich ofiar wojny, dla tych, co stanęli do walki z okupantem tym z zachodu jak i wschodu Polski oraz okazją do docenienia wolności, a także wyrazem szacunku do własnej Ojczyzny.