Skip to main content

Dobiegają końca tegoroczne Święta Plonów.

Drodzy rolnicy,

 

Dobiegają końca tegoroczne Święta Plonów. W wielu uroczystościach uczestniczyłem osobiście, gdzie wspólnie dziękowaliśmy za zebrane zbiory. Również tą drogą chciałbym wszystkim podziękować za trud pracy na roli, gdyż to dzięki Wam codziennie w naszych domach mamy najlepszą, polską żywność.  Życzę Wam abyście każdego dnia łączyli się i wspierali, gdyż przychodzi nam wszystkim zmagać się z coraz to nowszymi trudnościami i wyzwaniami, nie tylko spowodowanymi siłami natury. Powszechnie wiadomo, że nikt inny jak prawdziwa rolnicza rodzina, nie podzieli sprawiedliwie chleba tak by go nikomu nigdy nie brakowało. Bądźmy świadomi tego w naszym codziennym życiu i w chwilach szczególnych, gdy musimy wybierać ludzi odpowiedzialnych i zaufanych. Niech  Dobry Bóg da nam wszystkim siłę i wiarę, że kolejne lata naszej pracy przyniosą jeszcze obfitszy plon.

Szczęść Boże