Skip to main content

Zapraszam na Kongres „Polska Wieś XXI – Innowacyjne Rozwiązania dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”

Przed nami kolejne wyzwania, które obejmują zarówno rozwój rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. Kluczowe kierunki zmian w europejskim rolnictwie zostały zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku z tym pojawia się wiele pytań o realizację długofalowych celów Unii Europejskiej w tym obszarze, dlatego Grupa MTP we współpracy z Radą Programową, w skład której wchodzą byli ministrowie rolnictwa, podjęła się organizacji międzynarodowego wydarzenia pod nazwą Polska Wieś XXI Europejskie Forum Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Celem forum będzie przedstawienie rozwiązań związanych z produkcją bezpiecznej żywności oraz możliwości związanych z działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Punktem wyjścia do organizacji Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” są długofalowe polityczne cele Unii Europejskiej, określone w:

  • Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w – Strategii od pola do stołu (Farm to Fork)
  • Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmującej stricte rolnictwo i obszary wiejskie
  • Pakiecie Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczącym klimatu, energii i transportu

Celem nadrzędnym Pierwszego Kongresu będzie przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.

Kongres ma na celu wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.