Skip to main content

82 rocznica II Wojny Światowej – Cześć i Chwała Bohaterom!

82 lata temu w piątek 1 września 1939 r. nastąpiła napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę. Tym samym Niemcy rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii – II Wojnę Światową. Pochłonęła ona ponad 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków!
W tym dniu oddajmy cześć i chwałę bohaterom września 1939 roku a także tym wszystkim, żołnierzom i cywilom, którzy poświęcili swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą podczas kolejnych lat wojny.