Tłumy działaczy i sympamtyków PSL oraz członków PSL Koalicji Polskiej w …