Skip to main content

15 sierpnia – obchody podwójnego święta

Dzisiejszego dnia czyli 15 sierpnia obchodzimy podwójne święto… pierwsze z nich to święto liturgiczne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. …drugie dzisiejsze wydarzenie to Święto Wojska Polskiego dzień, w którym obchodzimy pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Święto to zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.